ČSAD autobusy Plzeň a.s. - Tarif MAD Domažlice
 Tarif MAD Domažlice
Tarif
Městské autobusové dopravy Domažlice

platný od 1. 1. 2008

Jízdné
Obyčejné Poloviční
8,- 4,-
Jízdné s čipovou kartou
Obyčejné Poloviční
7,- 3,50
Cena v Kč včetně platné sazby DPH

Podmínky pro jednotlivé druhy jízdného

  Poloviční jízdné
 • děti do 15 let
 • důchodci od 60. do 70. let věku
  Bezplatné jízdné
 • děti do 6 let
 • poživatelé starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany ČR nebo mají trvalý pobyt na území ČR - po předložení občanského průkazu nebo jiným úředně platným dokladem (cestovní pas)
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P (včetně invalidního vozíku)
 • osoba nebo vodící pes doprovázející držitele průkazu ZTP/P
 • poslanci a senátoři ČR
 • soudci Ústavního soudu (průkaz ÚS)
 • důchodci, kteří jsou držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (KPV, SBPV) nebo Ústřední radou Svazu PTP - VTNP

Osoby požadující výše uvedené slevy musí bez vyzvání předložit řidiči příslušný doklad k prokázání věku nebo dalšího nároku (platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný průkaz ZTP, ZTP/P, ČSBS, KPV, SBPV, PTP, poslance/senátora/člena ÚS).
Pokud osoba uplatňující nárok na slevu tarifu jízdného nepředloží příslušné doklady a neprokáže nárok na slevu je povinen hradit plné tarifní jízdné.

Platí tarif MAD schválený při 36. schůzi rady města ze dne 17.12.2007 pro linku 405001. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

V obvodu MAD Domažlice je možný přestup s jízdenkou vydanou na lince 405001 do 30 minut od jejího vydání.

Aktualizováno 25.1.2018 © Zbyněk Hupák
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
 Hlavní menu
 Aktuality
 O společnosti
 Doprava osob
 Jízdní řády
 Čipová karta
 Bonusy za jízdenky
 Ostatní služby
 Nabídka tiskovin
 Nabídka zaměstnání
 Pronájem kanceláří
 Muzeum
 Zajímavosti
 Váš názor
 Anketa

Víte, že děti ve stáří 10-15 let s poloviční jízdenkou jsou povinny na vyžádání doložit svůj věk průkazkou?

 vůbec netuším, že je taková povinnost
1279 hlasů, 51%
 něco jsem slyšel/a, ale nevím podrobnosti
108 hlasů, 4%
 ano, znám to a hlídám(e) si to
830 hlasů, 33%
 přeprava dětí se mě vůbec netýká
254 hlasů, 10%

Celkem 2471 hlasů

Starší ankety

Výměnná reklama:
OrHit
 Rychlé menu
Elektronický obchod - jízdenky a místenky e-obchod jízdenky
 Slevy ISIC
 Cyklobusy
 CAN v Plzni
 Kontakty
 Facebook
 Vyhledávání

 Mapa stránek
Autoři snímků

 Vozový park
Nejnovější autobusy

SOR C 10.5; foto Miroslav Klas Linkové autobusy SOR C 10.5

Přehled za rok 2012

 Životní jubilea
srpen 2018

50 let
Pavel Stehlík (13.)
řidič, Kralovicko

60 let
Vlastislav Süsz (14.)
řidič, Domažlicko

65 let
Josef Kolena (5.)
řidič, Kralovicko

Stanislav Mikšovský (23.)
řidič, Plzeňsko

Jezdíme pro Plzeňský kraj
 Plzeňský kraj