ČSAD autobusy Plzeň a.s. - Žákovské jízdné
 Žákovské jízdné
Žákovské jízdné

Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky škol tzv. žákovské jízdné je možné využít ve vnitrostátní silniční linkové autobusové a železniční dopravě.
V městské hromadné dopravě je nastaven jiný systém slev jízdného pro žáky a studenty škol.

Cestující se prokazuje žákovským průkazem, přičemž jsou rozlišovány dva druhy průkazů resp. slev z jízdného:

  • pro žáky do 15 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 37,5% z plného/obyčejného jízdného)
  • pro studenty od 15 do 26 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 75% z plného/obyčejného jízdného)

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy.
Žáci s bydlištěm v ČR, kteří studují na škole v zahraničí, a žáci s bydlištěm v zahraničí, kteří studují v ČR, budou odbaveni na základě platného žákovského průkazu do (resp. od) pohraničního bodu, přičemž si musí zakoupit návaznou jízdenku pro jízdu na sousední železnici. Nárok na zlevněné žákovské jízdné mají žáci dle principů cenové regulace pouze při vnitrostátní přepravě (tzn. na území ČR).
Jedná – li se o dojíždění v rámci jedné obce, kde není doprava organizovaná v systému MHD, uvádí se název stanice nejbližší místu bydliště a stanice nejbližší místu školy.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván.

Žákovský průkaz žáka do 15 let může současně zastávat funkci průkazu k prokázání věku dětí od 10 do 15 let, který opravňuje k uplatnění 50% slevy z plného/obyčejného jízdného i pro jízdy nad rámec žákovského jízdného.
Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány.

    Platnost průkazů:
  • u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky (vždy jen do 30. 6.) s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu.
  • u žáků starších 15 let platí průkaz maximálně 1 školní/akademický rok (mimo měsíců červenec, srpen). Průkaz pro studenty od 15 do 26 let se potvrzuje na jeden školní/akademický rok, a to do 30. 6. příslušného školního roku nebo nejdéle na 12 kalendářních měsíců od zahájení příslušného akademického roku, vždy však nejpozději do dne předcházející dni 26. narozenin.

Cena průkazu je 10,- Kč, ověření průkazu dopravcem stojí 40,- Kč.

Doporučujeme Žákovský průkaz přenášet v ochranném pouzdře nebo jinak vhodně uchovávat, aby nedocházelo k jeho mechanickému poškození, které by zapříčinilo jeho nečitelnost a neplatnost.

Ke stažení: Žákovské jízdné - podmínky
(název souboru zakjizdne201607.doc, velikost 46 kB)
Smluvní přepravní podmínky vč. kontaktů na přepravní kanceláře
(název souboru podminky2015.pdf, velikost 77 kB
Vzor Žákovského průkazu do 15. let
(název souboru vzor_zakprukazu_do15.pdf, velikost 82 kB)
Vzor Žákovského průkazu 15-26 let
(název souboru vzor_zakprukazu_15-26.pdf, velikost 49 kB)

Aktualizováno 7.7.2016 © Zbyněk Hupák
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
 Hlavní menu
 Aktuality
 O společnosti
 Doprava osob
 Jízdní řády
 Čipová karta
 Bonusy za jízdenky
 Ostatní služby
 Nabídka tiskovin
 Nabídka zaměstnání
 Pronájem kanceláří
 Muzeum
 Zajímavosti
 Váš názor
 Anketa

Víte, že děti ve stáří 10-15 let s poloviční jízdenkou jsou povinny na vyžádání doložit svůj věk průkazkou?

 vůbec netuším, že je taková povinnost
981 hlasů, 50%
 něco jsem slyšel/a, ale nevím podrobnosti
97 hlasů, 4%
 ano, znám to a hlídám(e) si to
665 hlasů, 34%
 přeprava dětí se mě vůbec netýká
198 hlasů, 10%

Celkem 1941 hlasů

Starší ankety

Výměnná reklama:
OrHit
 Rychlé menu
Elektronický obchod - jízdenky a místenky e-obchod jízdenky
 Do Prahy levně
 Žákovské jízdné
 Slevy ISIC
 CAN v Plzni
 Kontakty
 Facebook
 Vyhledávání

 Mapa stránek
Autoři snímků

 Vozový park
Nejnovější autobusy

SOR C 10.5; foto Miroslav Klas Linkové autobusy SOR C 10.5

Přehled za rok 2012

 Životní jubilea
únor 2018

50 let
Michal Kasl (15.)
řidič, Domažlice

Pavel Zýka (18.)
řidič, Rokycany

55 let
Čestmír Dostal (20.)
řidič, Stříbro

Petr Kubáň (20.)
řidič, Tachov

60 let
Stanislav Mešhl (17.)
vrátný, Tachov

Odchod do důchodu
Antonín Nenadovič
řidič, Plzeň

Jezdíme pro Plzeňský kraj
 Plzeňský kraj