Tisková zpráva
Nový jízdní řád a novinky 2007/2008

Od neděle 9. prosince 2007 začnou platit nové jízdní řády autobusových linek provozovaných ČSAD autobusy Plzeň a.s. a to v rámci celostátní změny jízdních řádů ve veřejné linkové dopravě. Naše společnost při jejich sestavování vycházela ze stávajících jízdních řádů, přičemž docházelo jen k drobným úpravám. Především jsme se v co největší míře snažili reagovat na změny jízdních řádů v železniční dopravě, které vstupuji rovněž v platnost tuto neděli, a zajištění vzájemných časových návazností mezi vlaky a autobusy.


K účastníkům tiskové konference hovoří p. Miroslav Hucl (vpravo), přihlíží zástupce Iveca p. Karel Brýdl

Vzhledem k limitujícím finančním prostředkům zůstává objem veřejné autobusové dopravy zajišťující základní dopravní obslužnost Plzeňského kraje pro následující rok zachován na úrovni roku 2007.
Od 1. ledna 2008 však dojde k úpravě ceníku jízdného, který u společnosti platil beze změny od 1. 9. 2004. Hlavní důvodem je nárůst snížené sazby DPH z 5 na 9%. Navýšení jízdného pak činí podle jednotlivých tarifních pásem cca 1 až 2 koruny a v průměru představuje nárůst o 5%, oproti doposud platnému ceníku.


Prezentace zájezdového autobusu IVECO Evadys H

Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. v současné době provozuje veřejnou autobusovou dopravu celkem na 251 linkách, které čítají 4 035 spojů o celkové délce 79 800 km. Je předpoklad, že v roce 2008 najedou naše autobusy více jak 16 miliónů km.
Dále zabezpečujeme již 46 linek tzv. zvláštní linkové dopravy pro 17 firem a jejich zaměstnance. Požadavek na zajišťování této dopravy má stoupající trend, protože se začíná projevovat u těchto firem nedostatek pracovních sil a ten musí řešit dovozem pracovníků ze vzdálenějších míst.
Bohužel nedostatek pracovníků, řidičů, se projevuje i u naší společnosti. Důvodem je i zpřísnění předpisů v oblasti stanovení pracovní doby a odpočinku řidičů.

Naše společnost v letošním roce nakoupila 50 nových autobusů určených na zajištění veřejné linkové dopravy. Z toho počtu jich je plných 12 nízkopodlažních vč. plošiny pro nástup tělesně postižených občanů. Bylo zakoupeno i 6 autobusů pro zájezdovou dopravu od PMDP, které přestaly v letošním roce zájezdovou dopravu provozovat.


Nové nízkopodlažní autobusy: městský SOR BN 12 a příměstský CN 9.5

Pro rok 2008 předpokládá společnost ČSAD autobusy Plzeň zakoupení dalších zhruba 30-ti nových autobusů určených na zajištění veřejné linkové dopravy s cílem dalšího vylepšení komfortu cestování.

Miroslav Hucl, ředitel společnosti

V Plzni dne 4. 12. 2007

Aktualizováno 7.12.2007 © Zbyněk Hupák
Vytištěno z http://www.csadplzen.cz dne 17.10.2019 v 22:15