ČSAD autobusy Plzeň a.s. - Tarif MAD Domažlice
 Tarif MAD Domažlice
Tarif
Městské autobusové dopravy Domažlice

platný od 1. 1. 2008

Jízdné
Obyčejné Poloviční
8,- 4,-
Jízdné s čipovou kartou
Obyčejné Poloviční
7,- 3,50
Cena v Kč včetně platné sazby DPH

Podmínky pro jednotlivé druhy jízdného

  Poloviční jízdné
 • děti do 15 let
 • důchodci od 60. do 70. let věku
  Bezplatné jízdné
 • děti do 6 let
 • poživatelé starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany ČR nebo mají trvalý pobyt na území ČR - po předložení občanského průkazu nebo jiným úředně platným dokladem (cestovní pas)
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P (včetně invalidního vozíku)
 • osoba nebo vodící pes doprovázející držitele průkazu ZTP/P
 • poslanci a senátoři ČR
 • soudci Ústavního soudu (průkaz ÚS)
 • důchodci, kteří jsou držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (KPV, SBPV) nebo Ústřední radou Svazu PTP - VTNP

Osoby požadující výše uvedené slevy musí bez vyzvání předložit řidiči příslušný doklad k prokázání věku nebo dalšího nároku (platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný průkaz ZTP, ZTP/P, ČSBS, KPV, SBPV, PTP, poslance/senátora/člena ÚS).
Pokud osoba uplatňující nárok na slevu tarifu jízdného nepředloží příslušné doklady a neprokáže nárok na slevu je povinen hradit plné tarifní jízdné.

Platí tarif MAD schválený při 36. schůzi rady města ze dne 17.12.2007 pro linku 405001. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

V obvodu MAD Domažlice je možný přestup s jízdenkou vydanou na lince 405001 do 30 minut od jejího vydání.

Aktualizováno 25.1.2018 © Zbyněk Hupák
Vytištěno z http://www.csadplzen.cz dne 19.7.2018 v 13:28