ČSAD autobusy Plzeň a.s. - Žákovské jízdné
 Žákovské jízdné
Žákovské jízdné

Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky/studenty starší 18 let tzv. žákovské jízdné je možné využít ve vnitrostátní silniční linkové autobusové a železniční dopravě.
V městské hromadné dopravě je nastaven jiný systém slev jízdného pro žáky a studenty škol.

Na základě usnesení Vlády ČR budou zavedeny od 1. 9. 2018 slevy ve výši 75% z plného jízdného pro děti do 18 let a dále žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v Česku.

Zmíněným usnesení vznikly 3 kategorie dětských resp. studenských cestujících:

  • cestující ve věku od 6 let do 15 let, kteří nárok na slevu z jízdného nikterak neprokazují
  • cestující ve věku od 15 let do 18 let; nárok prokazují úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození tj. obvykle občanský průkaz
  • žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří nárok prokazují platným žákovským průkazem nebo průkazem ISIC; ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány

Cena průkazu je 10,- Kč, ověření průkazu dopravcem stojí 40,- Kč.

Doporučujeme Žákovský průkaz přenášet v ochranném pouzdře nebo jinak vhodně uchovávat, aby nedocházelo k jeho mechanickému poškození, které by zapříčinilo jeho nečitelnost a neplatnost.

    Platnost žákovských průkazů:
  • žákovský průkaz platí od začátku školního roku do 30. 9. následujícího školního roku, nebo po dobu trvání akademického roku
  • oproti předchozí úpravě platí žákovské jízdné celoročně a bez ohledu na důvod a trasu jízdy

Ke stažení: Žákovské jízdné - podmínky
(název souboru zakjizdne201809.doc, velikost 46 kB)
Smluvní přepravní podmínky vč. kontaktů na přepravní kanceláře
(název souboru podminky20180901.pdf, velikost 122 kB
Vzor Žákovského průkazu 15-26 let
(název souboru vzor_zakprukazu_15-26.pdf, velikost 49 kB)

Aktualizováno 31.8.2018 © Zbyněk Hupák
Vytištěno z http://www.csadplzen.cz dne 17.10.2019 v 22:34